Urbanizem

Urbanistično tehnično dokumentacijo, t.i. vodilno mapo izdelujemo v skladu z zakonom o graditvi objektov in zakonom o prostorskem načrtovanju. Vodilna mapa predstavlja del oz. sestavni del projektne dokumentacije. Pri projektih v imenu naročnika oz investitorja pridobimo vse potrebne projektne pogoje kakor tudi vsa potrebna soglasja in mnenja pristojnih organizacij.

Za izdelavo vodilne mape je potrebno pridobiti ali vam pridobimo mi:

  • lokacijsko informacijo (občina - oddelek za okolje in prostor)
  • geodetski posnetek s certifikatom
  • overjeno kupoprodajno pogodbo o lastništvu oz. zemljiško knjižni predlog za vpis v zemljiško knjigo v primeru da naročnik oz. investitor še ni vpisan v zemljiško knjigo kot lastnik zemljišča na katerem namerava graditi