Reference

 

 • Projektiranih skupaj več kot 500 enostanovanjskih objektov.
 • Že 26 let hišni projektant podjetja KAGER hiše Slovenija.
 • Za Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj smo izdelali dokumentacijo za osemevalni center.
 • Gostišče Valerija v Spodnjem Dupleku.
 • Gostinski lokal v Poštni ulici Maribor.
 • Za investitorja iz Rusije smo izdelali dokumentacijo za poslovno stanovanjski objekt v Ljutomeru.
 • Poslovno stanovanjski objekt v Plinarniški ulici v Mariboru.
 • Vrstne hiše Ješenca, 18 vrstnih hiš.
 • Šest počitniški hiš na mariborskem Pohorju.
 • Gostinski lokal s prenočišči v Spodnji Ložnici.
 • Naselje treh enostanovanjskih objektov v Trnovski vasi.
 • Javna razsvetljava nogometnega igrišča v Spodnjem Dupleku.
 • Uporabno dovoljenje za lokal v mariborskem Europarku.
 • Poslovno stanovanjski objekt v Vodovodni ulici v Mariboru.
 • Šiviljska delavnica v industrijski coni Lenart.
 • Skladišče kmetijskih pridelkov in mehanizacije, kmetija Horvat, Dogoše.
 • Rekonstrukcija, nadzidava, dozidava dveh gospodarskih poslopij kmetija Horvat, Dogoše.
 • Avtomehanična delavnica Jug v Dvorjanah.
 • Dvojček Zrkovci, Maribor.
 • Dozidava (avtopralnica) bencinskega servisa OMV v Spodnjem Dupleku.
 • Dozidava gostinskega lokala Kocka v Spodnjem Dupleku.
 • Dozidava župnišča v Koreni s stanovanjskim objektom.
 • Avtokleparska in avtoličarska delavnica v Dvorjanah.
 • Poslovna stavba v Kidričevem.
 • Protihrupna ograja gostišča Črni Baron.
 • Sprememba namembnosti poslovnega objekta v Sp. Dupleku.
 • Pobrežje poslovna stavba-trgovina.
 • Legalizacija hleva za govedo v Zimici.
 • Legalizacija zimskega vrta Siva Čaplja, Trnovska vas.
 • Frizerski salon Šentilj.
 • Kovino-strugarska delavnica v Staršah.
 • Izdelava PGD + PID dokumentacije za dva lokala v stanovanjskem bloku v Sp. Dupleku.
 • Poslovni objekt-skladišče v Pekrah.
 • Trije rastlinjaki na kmetiji Horvat, Dogoše, v skupni izmeri 1550 m2.
 • Kmetijski objekt za hrambo mehanizacije v Grušovi.
 • PGD za poslovno stanovanjski objekt-prenočišča Tašner ob Stari lipi.
 • Dozidava gostinskega lokala v Staršah.
 • Dozidava veterinarske ambulante na Pobrežju
 • Rekonstrukcija, prizidava in nadzidava poslovno stanovanjskega objekta Šentilj.
 • Delavnica za poliranje avtomobilov v Grajeni.
 • Letni vrt za gostinski lokal v Spodnjem Dupleku.
 • Sprememba namembnosti objekta iz trgovine v veterinarsko ambulanto na Studencih.
 • Poslovno stanovanjski objekt Desternik.
 • Industrijski objekt na Vurberku.
 • Naselje štirih enostanovanjskih objektov v Spodnjem Dupleku.
 • Objekt za hrambo kmetijske mehanizacije Duh na Ostrem Vrhu.
 • Wellnes center s prenočišči in proizvodno halo v Hočah.
 • Industrijski objekt v Sladkem Vrhu.
 • Skladiščni prostori v Spodnjem Dupleku.