Projektiranje

Naše podjetje je specializirano za izdelavo celotne projektne dokumentacije visokih gradenj v skladu s pravilnikom o projektni dokumentaciji za vse vrste objektov kot so:

 • klasično zidane stanovanjske hiše
 • montažne stanovanjske hiše
 • večstanovanjski objekti (vrstne hiše, dvojčki...)
 • poslovno stanovanjske objekte
 • počitniške hiše in vikendi
 • gostinske objekte
 • poslovne objekte
 • industrijske objekte (hale, skladišča)
 • kmetijske objekte (hlevi, silosi, rastlinjaki...)
 • športno rekreativni objekti (dvorane, tenis igrišča...)
 • legalizacije vseh vrst objektov
 • spremembe namembnosti
 • rekonstrukcije
 • odstranitve objektov (rušitve obstoječih objektov)
 • dozidave, nadzidave

Za potrebe gradbenega dovoljenja oz. za pripravo projektne dokumentacije vam lahko priskrbimo tudi geodetski posnetek in geomehansko poročilo. Izdelamo vam vse potrebne izkaze in elaborate.

Vsi projekti so lahko:

 • IDZ (idejna zasnova)
 • IDP (idejni projekt)
 • PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
 • PZI (projekt za izvedbo)
 • PID (projekt izvedbenih del za potrebe uporabnega dovoljenja)

Za vašo lažjo predstavo vam na željo izdelamo tudi 3D predstavitev izbranega objekta.