Nadzor gradnje

Za naročnike oz. investitorje nudimo nadzor pri gradnji objektov, s katerim se preverja ali je gradnja projekta v skladu z projektno dokumentacijo projekta za izvedbo oz. projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje s strani pristojne upravne enote. Z nadzorom preverjamo kakovost del in materialov in je investitorju v veliko pomoč pri nižanju stroškov, ter komuniciranju z izvajalci. Nadzor je potreben tudi v primeru, kadar gre za gradnjo v lastni režiji.